Památkáři

Byl jsem mile překvapen, že na mou přednášku o Jimramově přišlo na sedm desítek lidí, ač technika vypověděla službu, lidé vytrvali v chladném počasí kinosálu stodoly Katolické fary, za což jim velice děkuji. Byl jsem nemile překvapen, že na skvělou visuální přednášku nejen o MPZ paní arch. Jagošové z NPÚ v Telči do teplého sálu Evangelické fary přišlo pouhých deset lidí, ani jeden zastupitel napříč politickým spektrem. To, že nepřijde pan starosta, se dalo bohužel snadno očekávat, ale proč ostatní nenajdou čas, když v mnohém budou rozhodovat o stavebních věcech městyse, je nabíledni. Kdyby přišli, už by si nikdy nedovolil představitel obce schovávat neschopnost žádostí svých projektantů za nevhodné urážky typu: „Zase si vymýšlejí ti památkáři… Počkáme, až paní Jagošová dostane rozum apod.“ V minulém volebním období byli snad pouze tři zastupitelé, jako majitelé nemovitostí v MPZ, kteří můžou přijít do přímého styku s pracovníky památkové péče. Ostatní můžou jen důvěřovat slovům pana starosty a vyprávěním „o pravdě“ pravěku.

Předně jsou pracovníci památkové péče odborníci s patřičným vzděláním, kteří dokážou nabídnout v architektonickém programu visuální podobu proměny nemovitostí často před vlastní realizací. Zažil jsem tak mnoho příjemných změn v mé profesi při zamýšlených rekonstrukcí, kdy lidé obrátili a jsou nakonec rádi, že upustili od svých zkreslených představ často pod vlivem loby stavebních firem a zjednodušujících trendů.

Já sám jsem na jaře roku 2016 v návrhu chtěl do dvorního traktu střechy plánovaného půdního ateliéru umístit prosklenou střešní část ze šroubovaných střešních oken, podobně jako např. u sousedů. Po předběžné konzultaci tohoto řešení před podáním návrhu jsme však narazili. Pochopil jsem argumenty paní Jagošové pro zachování střešní krajiny Jimramova a přišli jsme tedy s novým řešením přemístěním ateliéru do půdního prostoru štítové zdi s vytvořením rosetového okna k charakteru potřeb výtvarníka. Po konzultacích a předložení našich vizualizací bylo v dubnu 2016 vše úředně schváleno.

Po letošní realizaci musím velmi rád dát zapravdu, že toto řešení bylo nejlepší pro obě strany, kdy čistota břidličné plochy střechy září v jednom z nejcennějších míst MPZ – uličky Kostelní a barokního kostela.

Pamatuji si, že po koupi domu chtěla má manželka hned pro změnu neutěšeného stavu domu zrenovovat  fasádu a podobně jako jinde formou barevného nátěru, kdy mne osobně oprýskané a flekaté staroby spíše přinášejí Boudníkovskou radost. V loňském roce jsme podali žádost na odborné posouzení fasády pro zamýšlenou renovaci, kdy jsme dodali po restaurátorském průzkumu vrstev původní barevnost historických omítek tohoto domu v běhu staletích s předpokládaným návrhem podobně jako je budova M.ú. na náměstí v Poličce, který má podobný prvorepublikový charakter dělení fasády a citlivou šedomodrou barevnost v kombinaci s převažující bílou.

Paní Jagošová nás ve své odbornosti přesvědčila o původní nebarevnosti fasády a vhodnosti vyčištění fasády parou s doplněním o poškozená místa ve stejné struktuře i barevnosti s maximálním zachováním originálu (injektáže dutých míst apod.). Svým způsobem se jedná o restaurování kvalitní prvorepublikové fasády, kdy fasáda bude mírně světlejší se zachováním staroby, oproti čistě zářící ač vápenné „omalovánce“, které by trvalo léta, než by v patině srostla s okolím.

Není to tedy, že bychom neuposlechli, či lamentovali nad „strašnými“ památkáři, že nám nedovolí uskutečnit naši vizi. Je to podřízení se k odbornosti druhých na základě kvalitních poznatků, kdy zůstane génius loci zachován s tradičními postupy jako příklad i pro další generace, nejen tedy pro filmaře a fotografy.

Přeji tedy lidem pochopení odbornosti památkářů s odkazem k předkům, kteří nám zanechali své měšťanské domy, kdy každý dům žil po několik generací v souznění s okolím a bez násilného přetvoření v hysterické nedůvěře a nepochopení ke všemu starému. Módní trendy se rychle mění, těším se na dobu, kdy nevkusná a zdraví škodlivá plastová okna ve starých domech budou nahrazena za kvalitní dřevěná, třeba s podporou státních dotací podobně jako např. u kotlů, kdy v televizi uvidíte třeba tytéž záběry na fronty před úřady.

Václav Frömmel, listopad 2018