Soukromý majetek až na posledním místě?

Uběhlo pár týdnů po představení poslední verze Změny územního plánu v místní sokolovně, kam zavítali občané mimo jiné, aby se přesvědčili, zdali je pravdou, že budeme mít dva nové hřbitovy: větší katolický (0,67 ha) pod Padělkem na louce v současnosti na pozemcích v soukromém majetku rodu Belcredi a menší evangelický (0,37 ha) na louce v soukromém majetku paní Havlišové.

Hlasité rozhořčení sousedů nad „výběrem“ místa ve strmé stráni kopce Padělku bylo na místě. Neboť nikdo za roky netušil, ba nikdo se dotčených sousedů vůbec neptal na názor či souhlas s novým hřbitovem za rodinnými domy na Padělku. Podle slov pana starosty Homolky, který záměr obhajoval, budou prý hroby až v zadní části… Zazněly nesouhlasné připomínky i zoufalé „nápady“ o vybudování lanovky pro dopravu nebožtíků i pozůstalých… Na mou otázku, zdali s tím Belcrediové jako majitelé souhlasí, zdůraznil pan Homolka, že pan Ludvík Belcredi ano.

Bylo by na místě předpokládat, že představitelé obce, jak se sluší a patří, se všemi vlastníky dotčených pozemků při změnách a omezení jejich vlastnických práv jednají na rovinu, že „lidově“ nekují proti občanům v tichosti pikle.

Jaký pak omyl, když obec v tajnosti  a bez souhlasu vlastníka naplánuje například paní Havlišové nový evangelický hřbitov na její louce, či paní Cvrčkové z části promění sad bez souhlasu ve stavební parcelu pod vrchem Hory na Benátkách (?). A kolik je asi ještě dalších občanů, co vůbec netuší, co se v jejich okolí chystá? Informace úřadu městyse se spoléhá jen na zákonnou povinnost „dvou vět“ malými písmenky na papíře formou Oznámení v zasklené vývěsce a na dobu elektronickou, kdy starší občané zřejmě „běžně“ navštěvují denně webové stránky a v sekci elektronické vývěsky si (na rozdíl od webu Stavebního úřadu Nového Města na Moravě) mohou stáhnout jen malou část map a dílčích dokumentů, které asi někdo selektuje. Ptáte se: Proč?

Zkuste si představit situaci paní Havlišové, sami na sobě. Dáme si jiný možný příklad. Představte si, že někoho na městysi v rámci Změny územního plánu napadne, že by se „údajně“ nedostatečný hřbitov mohl rozšířit například na sousední soukromou zahradu rodiny Há, která nedala podnět ke změně charakteru pozemku ze zahrady a nejeví sama zájem finančně si případně tento soukromý pozemek zhodnotit. Naopak lze pravděpodobně počítat s jistým nesouhlasem rodiny, proto se „raději“ asi neptat vůbec. Pokračujme v příkladu reálně dál. Úřad obce dá podnět k rozšíření stávajícího hřbitova v rámci ZÚP architektovi, ten ho posoudí, zakreslí, vyhodnotí a projedná tuto vhodnou lokalitu zahrady v podobě změny plochy „OH – občanské hřbitovy“, kdy úředně dochází „jen“ k pouhému drobnému rozšíření hřbitova. Úřady nezkoumají, komu pozemek patří (předprojednání s majitelem je čistě věc obce) a jestli s tím vůbec souhlasí, a proto se k logické návaznosti hřbitova kladně vyjádří. Rodina majitelů zahrady občanů Há doposud po léta o ničem vůbec netuší. Tři dny před uzavřením možnosti podání námitek se náhodou v neděli večer od jiného občana syn majitele dozví o záměru městyse a o zbývajícím času na možnou obranu. Syn volá rodičům. Šok. Nikdo nic neví. Nával oprávněné zlosti. Po určité době odlehčující smích, neboť co jiného tady čekat po letitých zkušenostech a pak tragikomická výhoda, můžete mít přece hrob zdarma na svým (?).

Přijdete hned v pondělí na úřad a jelikož je před volbami, pan starosta Vás ujistí, podobně jako paní Urbánkovou a zřejmě i ostatní, že se nemusíte bát, že by zrovna tam něco podobného v budoucnu vyrostlo(?)… vždyť to je jen nakreslené na mapě (?). Nenabídne Vám nikdo v oznámení obecním rozhlasem tiskopis, který městys obdržel elektronicky od Stavebního úřadu v NMNM k případnému podání připomínek-námitek občanů a majitelů nemovitostí, ba ho ani nehledejte schovaný na webových stránkách městyse – prostě „jako“ není!

Pokud máte to štěstí, že se to včas dozvíte, můžete uplatnit buď právně nezávaznou připomínku, kterou vyhodnotí jen Stavební úřad NMNM mezi čtyřma očima s pověřeným zástupcem obce-starostou, anebo jako majitel pozemku můžete podat námitku, že s tím nesouhlasíte, kterou Stavební úřad musí obeslat znovu všechny dotčené orgány (CHKO, vodohospodáře, hygienu, silničáře, jednotlivé odbory Krajského úřadu Kraje Vysočina apod).

Rodina Urbánkových, ač nejsou majiteli louky k Padělku, má to štěstí, neboť na zahradě mají vrt studny s pitnou vodou, kdy hygiena v tomto svahu nepovolí výstavbu hřbitova. A ostatní? Zřejmě uchlácholeni sliby starosty nepodali jako sousedé budoucího hřbitova ani připomínku, ač na jednání v sokolovně zoufale žádali o pomoc.

A co paní Havlišová, která je majitelkou louky pro nový Evangelický hřbitov? Podala včas námitku, ke které se znovu budou vyjadřovat dotčené orgány. Pokud přesto bude starosta a zastupitelstvo na této lokalitě trvat, musí každou námitku ZÚP odhlasovat. Pokud většina zastupitelů (i přes nesouhlas k prodeji samotného majitele) tuto lokalitu schválí, může se majitel bránit soudně a pokud prokáže své vlastnické právo a soud uzná právo vlastníka a vyhraje, celá Změna územního plánu obce Jimramov a jeho pořízení v hodnotě několika set tisíc korun padá pod stůl a vše může jít od úplného začátku. Vzniklá škoda městysi? A po kom odpovědným ji bude obec vymáhat? Pokud však majitelka u soudu nepochodí a přesto obci pozemek neprodá, v rámci „obecního“ zájmu může obec rozjet vyvlastnění, kdy za celou nepříjemnou situaci (ať už oddálení ZÚP) může asi občan Václav Frömmel, který tady „vyvolává“ rozepře. Katarzi zodpovědných funkcionářů, co se vlastníků pozemků neptají, nečekejte, spíše sílící opak, poškodit pomluvami občana.

Není to poprvé, kdy nechápu postup odpovědných z městyse, kteří vytváří mezi občany zbytečně zlost, kdy obec by si měla nejdříve pozemky od majitelů jako louky vykoupit a teprve následně si sama určit, co s nimi hodlá v budoucnu dělat, či jak je případně finančně lépe zhodnotit k možnému prodeji. Něco jiného je předem domluvený souhlas vlastníka, který jako majitel přirozeně vydělá při zhodnocení a převodu z louky na stavební parcelu apod.

A co naše pomyslná zahrada rodiny Há? Buď by se nechala uchlácholit slovy starosty, nebo zřejmě by podala jakožto vlastník námitku proti. Pokud to nakonec i přes námitky na zastupitelstvu ve schválení změny zahrady na hřbitov projde a bylo by bráněno pozemku v koupi obcí, může nastat proces vyvlastnění s dotčenou rodinou v rámci tzv. veřejného zájmu. Rodina bude bránit svůj majetek proti „veřejnému“ zájmu obce a dostane se do soukolí mezi občany, kdy někteří nebudou chtít slyšet, jak to celé vše začalo – bez informací, bez souhlasu majitele pozemku, bez veřejné diskuze a  bez alternativního řešení. Nevěříte?

Stačí se zeptat třeba na proces kanalizace v Ubušíně, či proces protipovodňové opatření řeky Svratky, která pro neshody zřejmě roky blokuje realizaci.  Na letošním dubnovém zastupitelstvu, kde se řešila otázka, jakou částku nabídnout občanům k odkupu pozemků, bylo již panem starostou Homolkou avizováno spuštění vyvlastňování ve „veřejném zájmu“ těm zbylým, kteří z cca 35 dotčených majitelů – včetně Benátek – neprodají (?). Věřte, stačí jeden a nebude se zde moci stavět ani za pět let. Někomu se ukrojí jen pár metrů, ale horní pozemky přijdou až o stovky metrů, o čemž občané nemají představu. Např. čp. 22 cca 88 m2, čp. 23 cca 83 m2, čp. 24 cca 286 m2, čp. 25 cca 320 m2, čp. 26 cca 187 m2, čp. 28 cca 160 m2, až po poslední a největší zábor u čp. 33 chalupářů z Chrudimi cca 908 m2, kterým ze zahrady nezbyde téměř nic (viz katastrální mapy a přibližný výpočet plochy ve srovnání s mapou ZÚP).

Proč, když mohla být pro všechny občany schůdná mobilní protipovodňová hráz (?) s větším vybráním koryta řeky za obcí směrem na Strachujov? Třeba by byla už dnes funkční, lidi proti lidem by nešli a nebyla by špatná nálada a zlost, za kterou bude zřejmě opět moci občan Václav Frömmel. Je jednoduché mne pak označit za viníka a pošpinit každého, kdo se se mnou „vyvrhelem“ dá jen „do řeči“.

Bohužel soukromý majetek občanů v Jimramově není na prvním místě. Většinově jsou téměř vždy možná alternativní řešení ke spokojenosti všech, jen jim chtít dát v zastupitelstvu šanci. Bohužel informacím, diskuzi a svobodě slova je v překrásném Jimramově v současnosti vedením úřadu úmyslně bráněno.

Jak stačí málo, j e n   c h t í t .

Václav Frömmel

čp_22 (PDF ke stažení)

čp_23 (PDF ke stažení)

čp_24 (PDF ke stažení)

čp_25 (PDF ke stažení)

čp_33(PDF ke stažení)

Mapa_povoden_Jimramov (PDF ke stažení)

Mapa_upj_Jimramov (PDF ke stažení)