Změna územního plánu v Jimramově – připomínky, námitky

 

Za hojné účasti občanů, dne 17. července od 16 hodin, byla veřejně projednávána změna Územního plánu v sokolovně Jimramova.  Byla to jedna z posledních možností se vyjádřit k jednotlivým změnám, či doplnění bodů o další změny na řadu let dopředu. V úterý 24. července 2018 končí možnost podání námitek a připomínek.

Pro občany a firmy, které chtějí uplatnit své připomínky nebo námitky, si mohou zde volně stáhnout dokument we formátu Word či v PDF, který po vyplnění musí poslat na stavební úřad do Nového Města na Moravě.

Územní plán je základním dokumentem, který usměrňuje-povoluje změny jednotlivých druhů pozemků, převážně v naší době tlačí na proměnu luk a zahrad na stavební parcely. Jimramov má svou přirozenou krajinou stavební uzávěru, kdy víceméně nelze neustále rozšiřovat městečko do kopců orné půdy a lesních pozemků. Přesto je tlak na novou výstavbu v naší společnosti, kdy obce se často neuváženě rozrůstají na úkor kvality života starousedlíků, kdy je potřeba pozemky doplnit potřebnou infrastrukturou, od veřejného vodovodu, plynofikace, osvětlení, až po zimní prohrnování a úklid komunikací. Soustředěná zástavba je pro služby města levnější, nežli roztroušené nové domy s velkými stavebními pozemky. Mnohé obce se již z chyb z 90tých let ponaučily a dnes by své obce již tolik nerozšiřovaly. Musíme i my doběhnout „pseudovýstavbu“ a kopírovat staré chyby, nebo se zamyslet a zvolit jiná, lepší a ke krajině citlivější řešení?

To, že od času dochází ke změnám v užívání jednotlivých parcel, je přirozené a mnohdy žádoucí, jako například proměnou bývalé továrny na minimarket či bytovou výstavbu tzv. brownfield, nebo z benzínové čerpací stanice na hřiště apod. V kontextu ploch a jejich ochranných zón má soustředěný cíl uváženě propojit jednotlivé části a nedopustit snížení kvality života obyvatel, např. výstavbou nové cementárny (prašnost, zvýšená kamionová doprava, hlučnost, zplodiny apod.).

Naše městečko je z moravské strany v chráněné krajinné oblasti Ždárské vrchy, kdy současná stavební „čára“ rozděluje pozemky na ochranné pásmo ve IV., kde je víceméně možná zástavba a její případné zahušťování. Něco jiného je ochranné pásmo III. nebo II., kdy změnit tyto pozemky na stavební je téměř nemožné.

Přesto to obec zkouší ve změně a zamýšlí další výstavbu např. na loukách k Borovnici (2,1 ha) pod lesem či louky a sadů na druhé straně pod Horou (1,1 ha). Došlo by ke změně panoramatu městečka, kdy přirozený zelený pás květnaté louky pod lesem se zastaví domy.

Nevhodnost prosazované kontroverzní lokality nové výstavby mne zaráží. V současnosti jsou volné stavební pozemky např. po bývalém Zahradnictví směrem na Dalečín, pokud by měla obec zájem, může je ve spolupráci s majitelem propagovat a nabízet případným novým stavebníkům či rozšířit tuto lokalitu. Podle změny územního plánu ale obec zde na pozemcích plánuje „betonovou“ vodní nádrž a prostor pro rekreační táborování. Netuším, kdo z nových stavebníků má zájem spojit svůj nový domov a vyměnit své soukromý a klid za hluk kempu (?). Asi pak o tyto schválené a volné stavební pozemky nemusí být takový zájem.

Úbytek obyvatelstva a nabízení desítek problematických stavebních parcel pro nové se tímto nevyřeší. Je potřeba změnit politiku a více se zamyslet nad možnostmi obce. Stále dochází k většímu prodeji domů na chalupy k rekreaci. Nic proti chalupářům, kteří nám mnohdy zachránili objekty v původní podobě, ale daná stavební uzávěra s takto přeměněným domem v sezónní rekreaci patrně nezvýší návštěvnost např. školy o děti. Obec by měla vhodné volné domy začít vykupovat  a proměňovat na obecní byty-domky k pronájmu, kdy jedině takto může ovlivnit celkovou bytovou situaci s nově trvale bydlícími třeba s upřednostněním pro budoucí mladé rodiny. Minulost nevrátíme, ale můžeme se z ní ponaučit. Promarněnou šancí je např. bývalá evangelická škola na dolní části náměstí, kde by dnes mohlo být šest-osm obecních bytů postavených z podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Podívejte se na výborný příklad pana Vojty ze Sedlišť, který zachránil nejen obec od ostudy na náměstí a zrekonstruoval a přeměnil s podporou MPMR bývalý hostinec Koruna na 9 bytů, které jsou navíc obsazeny i novými občany.

Obec by měla soustředit případnou novou bytovou výstavbu do nových dvou bytových domů, např. v prostorách za školou v navazující lince na okály, kde by navíc nehrozilo k pohledovému znehodnocení krajiny v zastínění školou. Místo toho drahocennou půdu chce za školou městys v návrhu proměnit změnou územního plánu v parkoviště (?). Nevšiml jsem si, že by parkoviště pod školou či vedle jídelny či před školkou bylo nedostatečné. Nehrozí, že by se škola zdvojnásobila v počtu žáčků a tím i učitelského sboru a s tím spojené nutné parkování.

Veškeré změny jsem si prošel, některé mají své opodstatnění, některé vidím jako rozmar, jako např. změna pole u čističky na sportovní areál o velikosti 1,7 ha, když v obci máme funkční hřiště, které bylo letos plně v pozemcích obcí vykoupeno od soukromníků a nehrozí tak již jeho případné uzavření! U školy je navíc funkční hala a venkovní hřiště. Plácek na fotbálek najdete také na Benátkách u řeky… Je to jen chytrá klička plochu vyjmout z půdního fondu a v budoucnosti ji další změnou vhodně přeměnit např. v průmyslovou zónu, další výrobní halu na Benátkách?

Dalším zvláštním podnětem městyse je změna velmi svažité louky za okály Padělku na hřbitov (ZM3 0,67 ha) (více v úvaze ve článku „Nový hřbitov?“). Kdo by toto nechtěl z majitelů dotčených pozemků, měl by vznést písemně svůj nesouhlas na příslušný úřad nejpozději do 24. července, pozdější námitky už nebudou zohledněny.

Občané, chalupáři, firmy mají možnost si jednotlivé zamýšlené změny si prohlédnout buď osobně na úřadě v Jimramově, stavebním úřadě v Novém Městě na Moravě či si v elektronické podobě dokumenty návrhu prohlédnout a stáhnout na webových stránkách https://radnice.nmnm.cz/uzemni-plan-jimramov-navrh-verejne-projednani/ a případně se k nim vyjádřit, rozporovat, doplnit či navrhnout další jiné změny na svých pozemcích. Schválený nový územní plán bude uzavřen na dalších několik let.

Václav Frömmel

ÚP – tiskopis k připomínce a námitce  (word)

ÚP – tiskopis k připomínce a námitce (PDF)