Změna územního plánu v Jimramově – připomínky, námitky

 

Za hojné účasti občanů, dne 17. července od 16 hodin, byla veřejně projednávána změna Územního plánu v sokolovně Jimramova.  Byla to jedna z posledních možností se vyjádřit k jednotlivým změnám, či doplnění bodů o další změny na řadu let dopředu. V úterý 24. července 2018 končí možnost podání námitek a připomínek.

Pro občany a firmy, které chtějí uplatnit své připomínky nebo námitky, si mohou zde volně stáhnout dokument we formátu Word či v PDF, který po vyplnění musí poslat na stavební úřad do Nového Města na Moravě. Číst →

Nový červencový občasník Za JiMRAMOV č.2/2018 ke stažení

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou druhé vydání občasníku spolku ZA JIMRAMOV, který Vás svobodně informuje o dění, názorech a věcech týkajících se Jimramovska i blízkého okolí. Své názory, články, fotografie můžete posílat na e‐mailovou adresu zajimramov@email.cz. Elektronická verze občasníku je archivována na stránkách spolku www.zajimramov.cz , kde lze dokumenty ve formátu PDF volně stahovat.
Pokud budete chtít podpořit naše úsilí, neváhejte nám zaslat finanční příspěvek na transparentní účet u Raiffeisen BANK č.ú.: 737042002/5500
zveřejněný na webových stránkách spolku. Děkujeme tímto prvnímu dárci za zaslaných 1000,‐ Kč.

Z obsahu:

  • Rorýsi, netopýři a zateplení fasád domů
  • ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU: Krajina versus „moderní“ návyky člověka?
  • BEZ OTÁZEK – Nový hřbitov?
  • POD VEDENÍM – SVOBODA SLOVA
  • NA CO JEŠTĚ NESEDL PRACH – KONTEJNERY
  • VÝZVA – KOMEDIANTI V JIMRAMOVĚ
  • Z PAMĚTNICE CHUDÝCH KLÁŠTERNÍCH SESTER V KLÁŠTEŘE CHRISTIANEUM V JIMRAMOVĚ

Občasník Za JiMRAMOV, červenec 2018 (PDF)

 

Rorýsi, netopýři a zateplení fasád domů

Rorýsi. Nebeští letci. Jejich ukřičené píískpíísk. „Jako čerti“, říkával mi starý pan Lorenc. Jak rád mám jejich pronikavé hvízdání za teplých podvečerů pod oblohou, jak rád mám jejich střemhlavý rychlý let, kdy hrají si na honěnou. Našemu ohraničenému dvorku z místa pod verandou říkám „Nebeská obrazovka“ s tou největší uhlopříčkou, měřeno ale nikoliv ne na palce ale na lokte… nebeské plátno, kdy nejrůznější ptáci i křídla letadel čmárají do nekonečnosti výšky, do oblak, nad báň, ty své ukřičené básně. Rorýsy, vlaštovky, jiřičky jsou jako notičky na osnově bílých čar z motorů letadel. Číst →